Budujemy największe portale medyczne dla lekarzy


kategorie:

Rada Naukowa Openmedica

CHIRURG.PL

Prof. dr hab. n. med. Adam Dziki
Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz W. Krasnodębski
Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Torakochirurgii, Wojskowy Instytut Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski
Klinika Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny, Lublin

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek
Klinika Neurochirurgii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

DIABETOLOG.PL

Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. n. med. Edward Franek
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK, MSWiA w Warszawie

Dr n. med. Elżbieta Orłowska-Kunikowska
Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Bogusław Wolnik
Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

GENETYK.PL

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Bal
Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka Warszawa

Dr hab. n. med. Ewa Bocian
Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajewska-Walasek
Zakład Genetyki Medycznej Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Mazurczak
Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Anna Tylki-Szymańska
Klinika Pediatrii, Oddział Chorób Metabolicznych Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

GINEKOLOG.PL

Prof. dr hab. Mariusz Bidziński
Klinika Nowotworów Narządów Płciowych, Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Janusz Emerich
Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii, Gdańsk

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel
Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii, SPSK im. Prof. W. Orłowskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Anna Kwaśniewska
Katedra i Klinika Ginekologii, Uniwersytet Medyczny, Lublin

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Malinowski
Kierownik Ginekologii Operacyjnej i Endoskopii CZMP Łódź

Prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak
Klinika Ginekologii Operacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinowskiego, Poznań

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki
Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II Wydział Lekarski, Wojewódzki Szpital Bródnowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Marek Sikorski
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Zakażeń HPV

KARDIOLOG.PL

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
Klinika Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Kalina Kawecka-Jaszcz
I Klinika Kardiologii CM UJ Szpital Uniwersytecki, Kraków

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Korewicki
Klinika Niewydolności Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
Kliniczne Centrum Kardiologii ACK, II Klinika Chorób Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz
Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sadowski
Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Kraków

Prof. dr hab. n. med. Witold Z. Tomkowski
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

LEKARZONKOLOG.PL

Dr hab. n. med. Andrzej Deptała
Katedra i Klinika Onkologii, Hematologii i Chorób Wewnętrznych Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Dutkiewicz
Zakład Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak
Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz W. Krasnodębski
Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr n. med. Anna Niwińska
Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski
Klinika Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny, Lublin

Dr hab. n. med. Piotr Wysocki
Katedra Onkologii, Uniwersytet Medyczny im. Kamila Marcinkowskiego, Poznań

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek
Klinika Neurochirurgii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

LEKARZZAKAZNIK.PL

Prof. dr hab. n. med. Janusz Cianciara
Instytut Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak
Kierownik Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej, Uniwersytet Medyczny, Białystok

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota
Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz

Prof. dr hab. n. med. Jacek Juszczyk
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań

Dr n. med. Anita Olczak
asystent, Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Bydgoszcz

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska
Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera, Bydgoszcz

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, Wrocław

Prof. dr hab. n. med. Alicja Wiercińska-Drapało
Szpital Zakaźny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr Piotr Pulik Wojewódzki
Szpital Zakaźny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

RADIOLOG.PL

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Jakubowski
Zakład Diagnostyki Ultrasonograficznej, Wojewódzki Szpital Bródnowski, Warszawski Uniwersytet MedycznyDodaj komentarz